04 de maig 2024

Celebrada la XV TROBADA INTERFÒRUMS DE L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ.

    El cap de setmana del 27 i 28 d’abril es va celebrar al Monestir de la Real la XV trobada interfòrums de l'antiga Corona d'Aragó, hi assistiren les delegacions del FEAE d'Aragó, la del de Catalunya i la del de les Illes Balears.


    L'acte fou presentat pel president del FEAEIB, l'inspector Josep Coll Amengual. Aprofità les paraules inicials per excusar la presència de la delegació de la Comunitat Valenciana. Seguidament el Dr.  Miquel Vives Madrigal presentà la conferència inaugural que va anar a càrrec del Dr. Rafel Bisquerra Alzina amb la ponència titulada "La gestió de l'educació emocional: un treball en equip".    La conferència començà amb un repàs sobre aquells aspectes que justifiquen la necessitat de l'educació emocional, parlà de com influeixen les emocions en el comportament de les persones i de la seva relació amb la salut mental. El discurs partia del punt de vista que considera la salut mental com a l'estat de benestar necessari pel desenvolupament de les persones, tant en la dimensió individual com en la dimensió social. Bisquerra aprofità l'exemple del psicobloc per parlar dels efectes d'experimentar emocions per, en definitiva, deixar clara la necessitat de l'educació emocional per afavorir la salut mental i evitar situacions que deriven en violència, consum de drogues, estrès, etc.

    Rafel Bisquerra utilitzà el símil del cel i l'infern per donar a entendre l'estat de les persones en funció de la seva gestió emocional, s'ha de tenir en compte, digué, que en les emocions hi ha el millor i el pitjor de les nostres vides. 

    El discurs continuà amb l'explicació de les competències emocionals per acabar amb la següent conclusió:    A l'apartat de conclusions i de proposta pràctica introduí els conceptes "school time" i "out of school time", amb aquesta idea s'entén la necessitat d'incloure tota la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies) en la gestió de l'educació emocional.

    Acabà la ponència parlant del pas per tres fases a l'hora d'emprendre l'educació emocional: la necessitat del procés de sensibilització, en segon lloc la formació dels agents educatius per acabar amb la implantació dels programes.

    Finalitzat el parlament s'establí un debat.


    Després de la magnífica aportació del Dr. Bisquerra fou la delegació d'Aragó qui intervingué.

    El FEAE Aragón estava representat per la Sra. Silvia Guallar Colomer, vocal de la junta, per la secretària, la  Sra. Jara Serrano García i per la presidenta, la Sra. Dorotea Pérez Fernández. La seva intervenció tenia per títol "Estrategias para el bienestar en los centros educativos de Aragón: educación emocional, convivencia y trabajo intercentros".

    

    La delegació aragonesa exposà la situació de la seva comunitat, un exemple seriós del compromís amb la construcció d'espais escolars segurs i protectors donada la trajectòria que duen esforçant-se en bones pràctiques i models d'innovació, processos que els han duit a implantar la coordinació pel benestar i protecció en els centres educatius. 
        
    La primera part de la ponència exposà els recursos pel benestar emocional dels qual es disposa a la comunitat aragonesa, així parlaren de mesures ofertades per l'administració com a recursos institucionals (el telèfon contra l'assetjament escolar, l'observatori aragonès per a la convivència i contra l'assetjament escolar, etc.) i de mesures dels propis centres educatius (els plans de convivència, el treball sobre l'ús adequat d'internet, el coordinador de benestar i protecció, etc.). 
    
    La segona part de la ponència es va referir a les bones pràctiques educatives i presentaren l'experiència "Poesía para llevar", un projecte que funciona des de fa més de vint anys dedicat a la difusió de la poesia. Es tracta d'un programa educatiu que afavoreix i potencia aspectes com l'expressió de sentiments, l'autoestima, l'adquisió d'habilitat socials i d'altres també relacionats amb l'educació emocional.

    A continuació correspongué el torn a la delegació de Catalunya. El FEAEC aportà la seva experiència amb la ponència "Benestar emocional al centre educatiu: pràctica educativa informada amb evidències" a càrrec de la Sra. Mónica Armengol i de la Sra. Àngels Cadena i Bordoll.


    Elles dues donaren valor a l’educació emocional partint de la idea base que el benestar emocional es troba als currículums oficials com una competència transversal des d’infantil a ESO. D’aquesta manera es possible concebre un marc que possibilita i justifica l’educació emocional. 
    
    Presentaren experiències on es posaven en pràctica diverses estratègies com l’escolta activa, utilització de diaris emocionals, etc.

    Plantejaren la possibilitat de l’avaluació dels resultats de l’ensenyament emocional.  Com a conclusions de la posada en pràctica dels casos presentats es podia apreciar com havien repercutit positivament en la vida de barri.

    Per part de les Illes Balears en primer lloc intervingueren  la directora de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar, la Sra. Aina Amengual i la Sra. Catherine Adrover, assessora tècnic docent de CONVIVÈXIT, amb la presentació "L'educació emocional esdevé una prioritat". A continuació la Sr. Indiana Mas Mir i la Sr. Sílvia Caraballo Miralles contaren la seva tasca i proposta en el CEIP Verge de Lluc. Finalment tancà les intervencions la Sra. Càndida Enciso amb l'experiència de l'IES Son Rullan.          


   
    Començaren presentant l'institut per a la convivència i l'èxit escolar, CONVIVÈXIT, l'equip i la línia d'actuació basada en la convivència, el benestar emocional, la igualtat i la diversitat; tot això abordant tres aspectes claus: la prevenció, la detecció i la intervenció. Es va posar de manifest la necessitat dels programes d'educació emocional amb la detecció de l'increment de demandes i les enquestes passades als centres educatius.            Per la seva banda, Indiana Mas i Sílvia Carballo exposaren l'experiència duita a terme al CEIP Verge de Lluc, explicaren com es tracta el benestar emocional de tota la comunitat educativa, al Verge de Lluc apliquen estratègies i dinàmiques per actuar positivament sobre el benestar del claustre. Durant la presentació mostraren imatges dels espais del centre, tots ells disposats pensant també en el benestar.

    Per concloure les exposicions es presentà el cas de l'IES Son Rullan, amb la premisa inicial s'intuïen  els resultats de l'aplicació del seu programa: "tots els que coneixem bé Son Rullan estam d'acord en el fet que el caliu humà n'és el tret més característic". Na Càndida explicà el seu pla d'acció que té dues vies, la destinada a l'alumnat i una adreçada al professorat, tot plegat amb la intenció de millorar el benestar emocional, per aconseguir-ho es potencien tant les habilitats  intrapersonals com les interpersonals. Acabà la ponència amb la projecció d'un vídeo que evidenciava els resultats del programa.    Per acabar la jornada de dissabte el P. Josep Amengual MSSCC oferí una esplèndida visita guida al Monestir de la Real, acompanyà el grup d'assistents oferint unes explicacions magnífiques mentre  gaudien contemplant llocs tan emblemàtics com la biblioteca i l'església del monestir. 


    El diumenge dematí, malgrat la pluja, es pogué realitzar la visita a Palma que consistí en un recorregut per part de la ciutat alta, la sortida fou guiada per l'inspector Josep Lluís Bonnín.
 
    Començà l'itinerari a la Plaça Major, balcó privilegiat amb vistes a la Rambla, antic torrent de Sa Riera, mostra evident de l'orografia de la ciutat, de la diferència entre la part alta i la part baixa, escenari d'una de les tragèdies que assolaren la població a causa del seu desboradament, l'any 1.403. 

    La plaça oferí la possibilitat de recordar Ramon Llull, i l'emplaçament de l'antiga seu de la Inquisició de Mallorca (la "Casa Negra"). 

    Continuà la ruta vers el carrer de l'Argenteria, no sense abans fixar l'atenció en les dues mostres del Modernisme - Art Nouveau que ens ofereixen els edificis de l'Àguila i d'en Fortesa - Rei.
Del carrer de l'Argenteria (els calls a Ciutat) es continuà cap a l'església de Santa Eulàlia, amb l'antic cementeri, les característiques arquitectòniques que la fan tan peculiar i la seva importància com a parròquia ja des dels primers períodes de la conquesta. A la plaça es recordà el bandolerisme, les sentències condemnatòries en els conflictes entre Canamunt i Canavall, i la societat a la Mallorca dels XV i XVI. 

    Seguí la ruta cap a l'Ajuntament, on es recalcà la seva arquitectura i es revisqué l'estructura social i les característiques del règim que perdurà fins el 1.714. La passejada continuà a l'edifici actualment ocupat pel Consell de Mallorca (antiga presó provincial) i el carrer Palau Reial (solars abans ocupats pel convent de Sant Domingo). 

    Prosseguí el recorregut cap al nucli més antic a través del carrer de l'Almudaina, que menà els assistents al carrer de Morey, tots dos amb cases senyorials de l'aristocràcia terratinent dels segles XVI a XVIII, amb les particularitats de les edificacions fins i tot anteriors a aquests segles, i del propi Arc de l'Almudaina (on s'observaren restes del traçat de la murada del recinte romà). 

    Pels carrers cèntrics de la ciutat antiga s'arribà al convent de Santa Clara, d'allí, vers la nostra Catedral, on s'explicà el conjunt monumental, característic del Gòtic, amb les reformes posteriors de la segona meitat del XIX i principis del XX. L'Almudaina oferí, com sempre, motiu d'evocació de la Mallorca musulmana. 

    La visita finalitzà davant el palau d'en March, que suggerí un bon tema de conversa entorn de la figura de Joan March.

    Els assistents s'emplaçaren a una futura visita, llavors per la part baixa, en una posterior trobada.

24 d’abril 2024

Programa de les jornades de la XV TROBADA INTERFÒRUMS DE L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ.

LA GESTIÓ DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL 

Dies 27 i 28 d’abril de 2024 al Monestir de la Real (Palma).


Dissabte 27 d’abril.

9:00 h. Benvinguda i presentació de la Trobada. 

9:15 h. Conferència inaugural:

 “LA GESTIÓ DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL: UN TREBALL EN EQUIP” 

A càrrec de RAFEL BISQUERRA ALZINA, catedràtic emèrit d’Orientació Psicopedagògica (UB) i Doctor Honoris Causa del CELEI (Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva) de Santiago de Xile. 

10:45 h. Intervenció del Fòrum d’Aragó. 

"ESTRATEGIAS PARA EL BIENESTAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ARAGÓN: EDUCACIÓN EMOCIONAL, CONVIVENCIA Y TRABAJO INTERCENTROS"

A càrrec de la delegació d’Aragó.

11:30 h a 12:00 h descans.

12:00 h. Intervenció del Fòrum de Catalunya. 

“BENESTAR EMOCIONAL AL CENTRE EDUCATIU: PRÀCTICA EDUCATIVA INFORMADA AMB EVIDÈNCIES”

A càrrec de Mónica Armengol i Àngels Cadena.

12:45 h. Intervenció del Fòrum de les Illes Balears. 

“L'EDUCACIÓ  EMOCIONAL, UNA PRIORITAT”

A càrrec de l’equip de Convivèxit, CEIP Verge de Lluc i IES Son Rullan.

13:30 h. Debat i conclusions. 

Clausura. 


15:00 h. Dinar al Restaurant ASPAS CAFÈ. 


18:00 h. Visita guiada al Monestir de La Real a càrrec de Josep Amengual MSSCC. 

19:00 h. Finalització de la jornada. 


Diumenge, 28 d’abril.

10:00 h. Si hi ha un grup interessat, VISITA GUIADA A LA CIUTAT DE MALLORCA, a càrrec de JOSEP LLUÍS BONNÍN.


11 d’abril 2024

XV TROBADA INTERFÒRUMS DE L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ.

 XV TROBADA INTERFÒRUMS DE L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ.

      Recordatori: fins dia 15 d'abril està obert el termini d'inscripció.

    Accediu aquí al formulari d'inscripció.


        Es convoquen les jornades de la propera trobada interfòrums de l'antiga corona d'Aragó.

        El tema d'aquesta edició és  LA GESTIÓ DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL, les jornades es celebraran al  Monestir de la Real (Palma) els dies 27 i 28 d’abril de 2024.

    Consultau aquí el programa d'actes.


   

10 de març 2024

CONVOCATÒRIA: XV TROBADA INTERFÒRUMS DE L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ.

XV TROBADA INTERFÒRUMS DE L’ANTIGA CORONA D’ARAGÓ.

    Convocatòria.

    Es convoquen les jornades de la propera trobada interfòrums de l'antiga corona d'Aragó.

    El tema d'aquesta edició és  LA GESTIÓ DE L’EDUCACIÓ EMOCIONAL, les jornades es celebraran al  Monestir de la Real (Palma) els dies 27 i 28 d’abril de 2024.

    Consultau aquí el programa d'actes.


    
    Accediu aquí al formulari d'inscripció.
16 de novembre 2023

Homenatge a Bartomeu Rotger i Bartomeu Llinàs.

        Aquest dimecres ha tengut lloc l'homenatge a Bartomeu Rotger i a Bartomeu Llinàs, l'acte que ha tengut lloc durant un sopar i ha estat presentat pel doctor i inspector jubilat Miquel Vives.

PRESENTACIÓ ACTE D’HOMENATGE A BARTOMEU ROTGER  AMENGUAL I BARTOMEU LLINÀS FERRÀ 

Il·lms. Srs. Bartomeu Rotger Amengual i Bartomeu Llinàs Ferrà, Sr.  President del Fòrum, benvolguts amics i benvolgudes, companyes i  companys del Magisteri... 

El passat 6 d’octubre, com tots sabeu, tingué lloc a Madrid, a la seu  del Ministeri d’Educació, l’acte de lliurament d’una de les  condecoracions civils més importants de l’Estat Espanyol, als nostres  estimats amics i companys Bartomeu ROTGER AMENGUAL i Bartomeu  LLINÀS FERRÀ pels seus reconeguts mèrits en el camp de l’Educació,  la Cultura i la Política. Es tracta de la “Comanda amb Placa” de l’Orde  Civil d’Alfons X el Savi, el rei de la Corona de Castella en el segle  XIII, conegut no sols per les lluites amb els musulmans i conquestes,  sinó sobretot per l’obra literària, científica, històrica i jurídica  produïda en el seu escriptori reial en la qual destaca les Cantigas de  Santa María escrites en llengua galaicoportuguesa, que aleshores era  la llengua culta del regne castellà. 

Atès que tots dos il·lustres amics, comparteixen una trajectòria amb  molts de punts en comú, tant en el món de l’Educació com en el de la  Política (encara que en opcions polítiques diferents) però sempre  actuant en l’interès de millorar el sistema educatiu, el FEAEIB va  trobar oportú adherir-se al reconeixement pel que significa aquesta  magna condecoració pels nostres companys, i manifestar la nostra  satisfacció de forma pública i notòria expressant vivament el nostre  reconeixement i la nostra lloança per la seva trajectòria professional i  personal servint al Magisteri i a la societat balear aportant bons grans  i bones llavors a la saqueta de la millora de l’ensenyament i  l’educació. I aquesta és la intenció del sopar d’homenatge d’avui. 

Aquests dies m’han vingut a la memòria molts de moments viscuts  amb tots dos homenatjats, com són, per exemple, la primera vegada que els vaig veure i els vaig conèixer. L’any 1969 cursant jo Magisteri  pel pla 67, va comparèixer a la classe, la directora de l’Escola Normal  del Magisteri, dona Maria L. Arnica Meridiano, acompanyada d’un jove inspector que venia a parlar-nos d’Educació Personalitzada sota els  criteris de Víctor García Hoz, aleshores el pope principal de la  pedagogia oficial espanyola que dirigia el ministre Villar Palasí. I ens  dissertà sobre el Projecte de Reforma Educativa que conduiria a la  Llei General d’Educació de 1970 amb la nova estructura del sistema  educatiu (EGB, BUP...).  

Prop temps després, essent mestre de la nova escola pública de la  Indioteria durant el curs 1972-73, vaig anar a la Delegació Provincial  d’Educació per entrevistar-me amb Dona Carme Eyaralar, professora  de dibuix de Magisteri, que m’aconsellava que demanàs un diploma  d’honor per la feina d’alfabetitzador feta en el servici militar.  Conversant amb ella, s’acostà un jove que treballava a la Delegació,  ens presentà i aquest s’afegí a la conversa. Era l’altre condecorat, en  Tomeu Llinàs. Començà aquí una amistat que creixeria al llarg del  temps. 

Atesa aquesta trajectòria en interès del millorament del sistema  educatiu de les IB, què podem dir dels mèrits dels dos homenatjats? 

Doncs que, a nivell de títols, ambdós són mestres d’escola i  professors, tots dos són llicenciats, un en Pedagogia, l’altre en  Història, i ambdós són inspectors d’educació. 

Si xerram de càrrecs, tots dos han exercit alts càrrecs de  l’Administració Educativa, bé com a professionals, bé com a polítics:  En Rotger, inspector en cap d’Inspecció durant molts anys, director  general d’educació, i Conseller d’Educació, Cultura i Esports del GOIB.  En Llinàs, director escolar, cap de programes educatius, director  provincial d’educació del MEC, director general de FP i Inspecció Ed,  director general de Projectes del GOIB, secretari general de  Presidència del GOIB, i Conseller d’Educació i Cultura, i encara avui  president del Consell Social de la UIB.


Si parlam d’autoria d’escrits pedagògics, tant un com l’altre són  autors i coautors d’obres didàctiques, i llibres de text i estudi, i  formatius dels quals només en citaré un parell mallorquí. D’en Rotger,  qui no coneix el best seller de les obres didàctiques de la dècada dels  70, especialment emprada en l’EGB?: 

- “El proceso programador en la escuela” (1975). 

- “Direcciones escolares: el director com técnico y como líder”  (1982) 

- “L’Estatut per a tothom” (amb el Col·lectiu Pedra Foguera:  Rotger, Janer i jo mateix) 

- Les Plaguetes. Quaderns de Llenguatge i Experiències  (també amb el Col·lectiu Pedra Foguera) 

I d’en Llinàs, qui no ha conegut el projecte globalitzador, molt  innovador en aquell moment, duit a terme al CP Rafal Nou amb ell  com a director el 1982 i que fou seleccionat i subvencionat al III Pla  de Desenvolupament de la Innovació a l’EGB del MEC: 

- Experiència Interdisciplinària sobre “La deixa del geni grec”,  realitzada en el CP Rafal Nou (1983) 

O qui no ha manejat la: 

- Guia dels Programes Educatius de les Illes Balears 

- El mapa escolar 

- Les Illes Balears. Llibre de text de Coneixement del Medi  (1994) (coordinat i dirigit per jo mateix) (amb la  

col·laboració també de Miquel Seguí i amb correcció  

lingüística de Catalina Martí. 

Amb aquestes notes apuntades, entenc que queda suficientment  encomiada, la dedicació de tots dos personatges, a l’educació,  formació i instrucció a tot el Magisteri balear de tots els nivells  educatius no universitaris, així com a l’Administració educativa,  dedicació que consider que ningú dubta que ha estat exercida amb  autoritat (la d’autoritas, la moral, no la del poder) exercida amb alt  valor, la qual cosa implica superioritat en el quefer sigui a l’escola o a  l’administració. Però endemés, vull recalcar que tal dedicació al  Magisteri balear, l’han exercida amb amor, en el sentit filosòfic que  Plató descriu en la seva obra El Banquet, i que és aquell que es 

tradueix en entrega voluntària, amistat i esperit professional dirigit  cap el bé, el treball ben fet, acompanyat de formes adequades  sempre positives. 

Dit d’una altra manera, que han demostrat, amb valor de perfecció i  de relació, qualitats psíquiques com són aptituds didàctiques, aptituds  de govern (sobretot en les relacions amb els mestres i professors), i  alta professionalitat i personalitat (que ha provocat cooperació i  connexió). 

I res més, per tot, estimats medallistes, moltes gràcies. I si voleu dir  qualque cosa, la paraula és vostra. Mercès també a tots vosaltres  que m’he escoltat pacientment. I després passem al banquet en  honor dels nostres homenejats. 


Palma, Restaurant Toke, 15 de novembre de 2023. 


Miquel Vives Madrigal
01 de novembre 2023

Conferència de l'historiador i catedràtic emèrit de la UIB Josep Juan Vidal.

       Aquest dimarts l'historiador i catedràtic emèrit de la UIB Josep Juan Vidal ha pronunciat la conferència titulada "La Germania de Mallorca".  L'acte ha estat presentat pel doctor Miquel Vives Madrigal.

     Ha parlat de la importància d'aquest fet històric esdevingut entre el mes de febrer de 1521 i el mes de març de 1523, l'ha considerat un dels esdeveniments més importants de la història de Mallorca, es tracta del conflicte social més violent succeït  els darrers cinc-cents anys a la nostra illa.
19 d’octubre 2023

Propera activitat del FEAEIB: Sopar homenatge a Bartomeu Rotger i Bartomeu Llinàs.

RESERVES FINS DIA 31 D'OCTUBRE O
FINS A L'EXHAURIMENT DE LES PLACES.

Per poder assistir a aquest acte cal reservar.
Per fer la reserva, heu d'enviar un correu electrònic a
l'adreça feaeib@gmail.com amb:
• Noms i llinatges dels assistents.
• Plat principal elegit per cada assistent.
• Número de telèfon.
Rebreu la informació necessària al correu electrònic per
fer efectiu el pagament del sopar i confirmar la reserva.
Places limitades que s'assignaran per ordre de reserva.

Menú

ENTRANTS
Frit mallorquí de verdures.
Croquetes casolanes de formatge.
Carpaccio de carabassí amb olivada, pesto de tomàtiga i formatge maonès.

PLAT PRINCIPAL (A triar-ne 1)
Caneló de galta de porc ibèric amb salsa trufada.
Daurada a la provençal, tomàtiga, olives, ruca i parmesà.
Rissoto de blat amb bolets.
Filet Americain (Steak tàrtar a l'estil belga).

POSTRES (A triar-ne 1)
Copa Brownie amb gerds.
Duet de sorbets mango i gerds.

BEGUDES
Aigua, Vi negre D.O. Ribera del Duero roure, Vi blanc D.O. Rueda, Canya o refresc
(Va 1 ampolla per 2 persones, refresc/cervesa 1 per persona)
Cafè.

Preu de 40 € per persona (Socis FEAEIB: 30 €)