05 d’abril 2023

Activiats del FEAEIB per a 2023.

Presentam aquí la previsió de les activitats que s’estan preparant des del FEAEIB.    

    S'està treballant en la publicació i difusió de les conferències de l'any passat sobre la figura de Miquel Costa i Llobera.

    ABRIL A MAIG.

    Taula rodona: nous reptes en Educació. Està prevista la Intervenció de representants d’entitats i associacions (FAPA, Consell escolar, Centres privats i cooperatives d’ensenyament,  sindicals...)

    Sopar col·loqui amb l’escriptor Gabriel Janer Manila.

    Visita guiada per aprofundir en el coneixement de les Germanies.

    Conferència: Mossèn Alcover, un home de combat.

    Conferència: El testament literari de Cristóbal Serra.

    Presentació: El món de les abelles i el seu potencial educatiu.

    JUNY.

    Presentació: Aigua i energia a Mallorca.