divendres, 28 d’octubre de 2011

CONSELL GENERAL DEL FÒRUM ESTATAL

El passat 13 d’octubre de 2011, es celebrà el Consell General a la sala de reunions dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de Lleida. La reunió es pellongà al llarg de quatre hores, a la que hi participaren sis membres de la Junta Nacional, encapçalats pel seu president el senyor Josep Serentill. També hi eren dos membres de la Junta EFEA d’Europa i els presidents de 12 comunitats autònomes, entre els quals s’hi trobava el nostre president Mateu Cerdà.
Dins el Pla de Feina per a aquest curs, el Fòrum de Balears participarà en la subscripció de convenis amb el Ministeri d’Educació i administracions educatives. Entre altres temes, s’acordà potenciar els vincles Iberoamericans, les visites a altres païssos europeus, la participació activa en la revista OGE, així com les trobades interfòrums.


dissabte, 22 d’octubre de 2011

A QUI VA DIRIGIT EL FÒRUM?

El FEAEIB va dirigit a tots els professionals de l'educació:
  • Inspectors d'educació
  • Professorat universitari
  • Equips directius
  • Mestres i professors d'ensenyaments generals i especials
  • Tècnics i assessors formatius (...)

OBJECTIUS DEL FEAEIB

  • Promoure la reflexió i la creació de significts compartits sobre l'educació del segle XXI.
  • Compartir coneixements i experiències entre iguals.
  • Facilitar relacions i enllaços entre els membres.
  • Establir intercanvis bilaterals i multilaterals a nivell autonòmic, estatal i europeu.
  • Compartir l'esperança que una altra educació és possible ajuntant les voluntats necessàries.

divendres, 21 d’octubre de 2011

SOPAR COL·LOQUI AMB EL CONSELLER


El passat dimecres 19 d'octubre vàrem celebrar una interessant trobada en un sopar-col·loqui amb el conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Sr. Rafel Àngel Bosch i Sans. Va ser una vetlada molt engrescadora, atès que el FEAEIB va reunir gairebé una cinquantena de persones relacionades amb l'educació a distints nivells: mestres i directors d'escola, professorat i directius d'institut, professorat i representants de l'escola concertada i de la CECE (Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyança), representants de l'Associació de Directors de Secundària de Mallorca (ADESMA), el director de l'ICE de la UIB, professors titulars i catedràtics d'universitat, inspectors d'educació i representants de sindicats, entre d'altres.
El Sr. Rafel Bosch va oferir un parlament sincer i ple de coherència que va ser molt benvingut pels assistents, que varen tenir l'oportunitat de demanar directament al conseller totes aquelles qüestions que varen considerar.
El conseller va parlar de manera directa, sense llegir cap discurs, en un ambient entre companys, sobre temes de trascendència cabdal a la nostra Comunitat: la voluntat d'arribar a un consens per aconseguir un Pacte Educatiu Autonòmic, va tractar aspectes de disseny curricular, de pressupost econòmic, del paper del lideratge, tot sense abandonar assumptes relacionats amb la greu situació econòmica del Govern.
Sense dubte, un sopar-col·loqui amb no només el nostre conseller, sinó amb un professor implicat amb la realitat de les aules i la gestió de centres docents, el discurs del qual va ser un alè de complicitat per a tots els qui vivim la nostra feina educadora amb passió i optimisme.
Des d'aquí volem agrair la seva presència, així com la de la Sra. Maria Mercè Celeste, directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, ambdós membres del FEAEIB des de fa anys.
Un moment de les animades converses entre el conseller Rafel Bosch i el president del FEAEIB, Dr. Mateu Cerdà.
El conseller Bosch, durant el seu parlament

Vista general de la taula del sopar-col·loqui


El Sr. Antoni Quintana, president de l'ADESMA, plantejant una qüestió al conseller.
El Dr. Mateu Cerdà, president del FEAEIB, agraint la presència del conseller i de la directora general Sra. Mercè Palmero.

diumenge, 16 d’octubre de 2011

QUI SOM?

Logo del Fòrum de les Illes Balears


El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació d’Espanya (FEAE) és una organització sense ànim de lucre, constituïda en la dècada dels vuitanta amb l’objectiu principal de “promoure la reflexió en matèria d’Administració Educativa”.A més d’aquest objectiu genèric, n’hi ha d’altres que es recullen en els Estatuts, com facilitar l’intercanvi d’informació, experiència i recerca educativa,  establir i promoure contacte i promoure la participació activa dels membres envers temes d’actualitat educativa, promoure la formació de grups que desenvolupin activitats relacionades amb l’àmbit de l’Administració Educativa, mantenir vincles amb organismes nacionals i internacionals amb objectius similars, i participar en les actuacions dirigides a impulsar la renovació pedagògica i la millora constant de la qualitat educativa.
El Fòrum estatal és una federació de Fòrums Autonòmics implantada a Andalusia, Aragó Astúries, Balears, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia i València.
Cal destacar que el FEAE desenvolupa l’edició de la revista bimensual Organitzación y Gestión Educativa (OGE). El FEAE és clau del debat educatiu en les comunitats autònomes en les que té presència i en la celebració anual d’unes Jornades que, cada any a una comunitat, tracten un tema específic.
El nostre Fòrum pertany, a la seva vegada, al Fòrum Europeu, que agrupa a una vintena de països: Portugal, Alemanya, Bèlgica, Bielorússia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Noruega, Països Baixos, Polònia, , Rússia, Suècia, Ucraïna i Regne Unit.
La presència en la nostra organització d’un important nombre de veus autoritzades en matèria d’Administració Educativa (professorat de la Universitat, gestors, inspectors, directius i professorat de nivells no universitaris amb inquietuds), ve produïnt freqüents col· laboracions amb diferents Administracions Educatives en temes de Formació del Professorat, Renovació o Millora de Qualitat en Educació.
En definitiva, el Fòrum és sobretot un lloc de trobada. En aquest espai han anat convergint, en els últims anys, inquietuds, esperances i propostes de centenars de professionals i vocacionals de l’Educació.