Passa al contingut principal

JORNADES ESTATALS DEL FORUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL.


A l’assemblea general de FEAEIB de dia 18 de desembre el president va informar que, per part de la direcció estatal del Fòrum, s’havia suggerit que les Jornades estatals del 2013 es celebressin a Palma i demanà l’opinió dels assistents. A continuació es va produir un debat amb opinions a favor i en contra de la celebració de les Jornades i finalment es va arribar a l’acord de crear una comissió que fes un estudi per veure d’una forma realista la possibilitat de la celebració de les Jornades.

La comissió està formada per la junta directiva i una sèrie de persones que actuen com a col·laboradors. Els membres d’aquesta comissió són els següents:

PRESIDENT ...................... Mateu Cerdà Martín
VICEPRESIDENT ............. Miquel Vives Madrigal
SECRETARI....................... F. Xavier Granados Coll
TRESORER....................... Miquel Mansilla Rodríguez
VOCAL............................... Joan Mateu Canyelles  
VOCAL............................... Lina Moner Mora
VOCAL............................... Joan Mas i Adrover
VOCAL.......................... .... Gabriela Torrens Ansell
COL·LABORADOR...... ..... Alexandre Camacho Prats
COL·LABORADORA... ..... Mª. Isabel Cogollos Ferrer
COL·LABORADOR...... ..... Jaume Oliver Oliver
COL·LABORADOR...... ..... Pere Carrió Villalonga
COL·LABORADORA.... .... Mercè Celeste Palmero
COL·LABORADORA.... .... Francisca Muñoz Solomando

La comissió organitzadora s’ha reunit en vàries ocasions i s’estan fent gestions amb les institucions per poder celebrar a Palma les XXIII Jornades Estatals del Fòrum Europeu a finals del mes d’octubre o principis de novembre.

Després de la visita d’un grup de membres de la comissió organitzadora a les instal·lacions del Parc BIT i la reunió de feina amb el seu director Sr. D. Miquel Bernat, segurament les Jornades es celebraran en el Parc BIT de Palma ja que la seva temàtica gira en torn a les tecnologies i les facilitats que ofereix el Parc BIT per a la seva celebració són considerables.

El proper dissabte dia 6 d’abril es celebra a Barcelona una reunió de la Junta Directiva Estatal a la que assistirà Mateu Cerdà en qualitat de vicepresident i que veurà l’esborrany del projecte de celebració de les Jornades Estatals a Palma.

El dia 11 d’abril es celebrarà a Palma una nova reunió de la comissió organitzadora de les jornades. Si algú vol aportar suggeriments o participar en l’organització, ho pot exposar a la Junta.

Dissabte dia 11 de maig hi haurà reunió del Consell General del FEAE a Barcelona i, entre altres temes, tractarà la realització de les jornades a Palma..

Comentaris