Passa al contingut principal


CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

D’acord amb els Estatuts (Registre d’Entitats Jurídiques de la CAIB núm. 3688 secció 1a.), sou convocats/des a l’Assemblea General Extraordinària, que tendrà lloc el proper divendres 30 de gener de 2015, a la sala de Juntes de l’edifici “Sa Riera” de la UIB (IRIE), a les 17’30h. en primera convocatòria i a les 18h. en segona, segons l’ordre del dia següent:
-       Lectura i aprovació si procedeix de l’acta anterior
-       Informe presidència
-       Presentació de candidatures per a la renovació de la Junta Directiva: votació i proclamació


NOTA: Els membres del FEAEIB que vulguin presentar-se, ho poden fer a través de candidatures tancades (President, vicepresident, secretari, tresorer i tres vocals). Les  llistes s’hauran d’entregar al secretari amb 48 hores d’antelació a l’assemblea.

Palma, a 23 de gener de 2015
Mateu Cerdà Martín, president FEAEIB        

Comentaris