diumenge, 31 de març de 2013

JORNADA LÚDICA DEL FEAEIB A PETRA.


Junípero Serra.jpg

Després de l’èxit de la jornada de l’any passat que va girar en torn a la figura del gran poeta Miquel Costa i Llobera, la jornada lúdica del FEAEIB es celebrarà enguany a la vila de Petra per la celebració de l’any “Juníper Serra” en el 300 aniversari del naixement de frare de Petra colonitzador de Califòrnia. Està prevista la visita als principals llocs relacionats amb Fra Juníper ( museu, església parroquial ...) i el dinar a un celler típic petrer. Més endavant donarem a conèixer el programa complet.

JORNADES ESTATALS DEL FORUM EUROPEU D’ADMINISTRADORS DE L’EDUCACIÓ DE L’ESTAT ESPANYOL.


A l’assemblea general de FEAEIB de dia 18 de desembre el president va informar que, per part de la direcció estatal del Fòrum, s’havia suggerit que les Jornades estatals del 2013 es celebressin a Palma i demanà l’opinió dels assistents. A continuació es va produir un debat amb opinions a favor i en contra de la celebració de les Jornades i finalment es va arribar a l’acord de crear una comissió que fes un estudi per veure d’una forma realista la possibilitat de la celebració de les Jornades.

La comissió està formada per la junta directiva i una sèrie de persones que actuen com a col·laboradors. Els membres d’aquesta comissió són els següents:

PRESIDENT ...................... Mateu Cerdà Martín
VICEPRESIDENT ............. Miquel Vives Madrigal
SECRETARI....................... F. Xavier Granados Coll
TRESORER....................... Miquel Mansilla Rodríguez
VOCAL............................... Joan Mateu Canyelles  
VOCAL............................... Lina Moner Mora
VOCAL............................... Joan Mas i Adrover
VOCAL.......................... .... Gabriela Torrens Ansell
COL·LABORADOR...... ..... Alexandre Camacho Prats
COL·LABORADORA... ..... Mª. Isabel Cogollos Ferrer
COL·LABORADOR...... ..... Jaume Oliver Oliver
COL·LABORADOR...... ..... Pere Carrió Villalonga
COL·LABORADORA.... .... Mercè Celeste Palmero
COL·LABORADORA.... .... Francisca Muñoz Solomando

La comissió organitzadora s’ha reunit en vàries ocasions i s’estan fent gestions amb les institucions per poder celebrar a Palma les XXIII Jornades Estatals del Fòrum Europeu a finals del mes d’octubre o principis de novembre.

Després de la visita d’un grup de membres de la comissió organitzadora a les instal·lacions del Parc BIT i la reunió de feina amb el seu director Sr. D. Miquel Bernat, segurament les Jornades es celebraran en el Parc BIT de Palma ja que la seva temàtica gira en torn a les tecnologies i les facilitats que ofereix el Parc BIT per a la seva celebració són considerables.

El proper dissabte dia 6 d’abril es celebra a Barcelona una reunió de la Junta Directiva Estatal a la que assistirà Mateu Cerdà en qualitat de vicepresident i que veurà l’esborrany del projecte de celebració de les Jornades Estatals a Palma.

El dia 11 d’abril es celebrarà a Palma una nova reunió de la comissió organitzadora de les jornades. Si algú vol aportar suggeriments o participar en l’organització, ho pot exposar a la Junta.

Dissabte dia 11 de maig hi haurà reunió del Consell General del FEAE a Barcelona i, entre altres temes, tractarà la realització de les jornades a Palma..

dissabte, 30 de març de 2013

NOVA JUNTA DIRECTIVA DL FEAEIB

L'assemblea general celebrada el passat 18 de desembre de 2012 va renovar la Junta Directiva del FEAEIB. La nova junta està formada per les següents persones:

PRESIDENT ...................... Mateu Cerdà Martín
VICEPRESIDENT ............. Miquel Vives Madrigal
SECRETARI....................... F. Xavier Granados Coll
TRESORER....................... Miquel Mansilla Rodríguez
VOCAL............................... Joan Mateu Canyelles              
VOCAL............................... Lina Moner Mora
VOCAL............................... Joan Mas i Adrover
VOCAL.......................... .... Gabriela Torrens Ansell

dimecres, 27 de març de 2013

SOPAR COL·LOQUI AMB JAUME OLIVER
El passat dia 29 de setembre  es va celebrar en el restaurant Binicomprat d'Algaida el IV sopar col·loqui que el Forum Europeu d'Administradors d'Educació de les Illes Balears organitza anualment. Enguany es va convidar a participar en el Sopar Col·loqui al Dr. Jaume Oliver Jaume, professor de Pedagogia de la Universitat de les Illes Balears, recentment jubilat i ex-membre de la junta directiva del Fòrum.
Acabat el sopar, el Dr. Miquel Vives  Vives, Inspector d'Educació i secretari del Fòrum d'Administradors de l'Educació-Illes Balears, va presentar el Dr. Jaume Oliver amb una bella oratòria plegada de records.
Així, Miquel Vives va recordar que Jaume Oliver va ser el primer professor de Pedagogia a la nostra universitat i professor seu, un docent que va revitalitzar la Pedagogia, molt associada aleshores a altres caires poc constructius. 


Durant aquesta presentació, es va posar èmfasi en què el convidat del sopar col·loqui d'aquesta edició va ser referent de mestres i pedagogs, i que va saber donar-li el vertader valor al mot pedagog.

Mitjançant interessants   referències a mítics pedagogs com el belga Ovide Decroly i l'alemany Georg Kerschensteiner, el presentador de l'acte va posar de manifest la gran validesa de les idees d'aquests teòrics, especialment les de l'educació cívica que propugnà l'alemany a inicis del segle XX.

Roger Cousinet va ser l'autor elegit per Miquel Vives per posar en paral·lel la important relació de les aptituds i el caràcter que ha de tenir un bon educador.   Així, amb aquestes indubtables condicions que reuneix Jaume Oliver, va recordar que el nostre homenatjat va començar com a professor de dues assignatures (Introducció a la Pedagogia i Mètodes d'Estudi) ja en el curs 1971/72, i va sorprendre quan va treure una vella carpeta amb els apunts que va prendre quan va ser alumne seu. 

A continuació va donar la paraula al convidat,que va agrair la invitació i va exposar que la passio per  ensenyar necessita també una bona administració i organització. Va puntualitzar que entén el mot passió com a una "convicció intensament viscuda", que no pot anar guiada per impulsos, sinó per convicció i que  no implica que necessàriament s'hagin d'exterioritzar les emocions.

Envers aquesta nova etapa de la jubilació, Jaume Oliver va ser contundent quan va explicar que la professió (sigui metge, mestre, etc.) és important com a base de la vocació de les persones, i que hem d'estar convençuts del contingut professional valuós, però aquest contingut no pot ser l'únic element de la nostra vida. L'educació va comentar és una peça clau per al desenvolupament social, però no implica que sigui l'únic element de la nostra vida; així, va remarcar que "l'educació no pot ser la nostra vida, sinó un element important en ella", i va convidar a implicar-nos intensament però no obsessionar-nos amb el treball. "Després de la pedagogia hi ha vida" va dir.

Prou interessants varen ser les aproximacions que Jaume Oliver va fer sobre les dues diferents maneres de viure el temps, a través dels déus clàssics Kronos i Kairos: el temps viscut d'una manera (Kronos, rígid, implacable i exigent) o d'una altra (Kairos, afable, amistós i amb actitud positiva a la vida), i la necessitat d'ambdós tipus de temps: hi ha d'haver Kronos (amb referència a tot el feixuc que implica fer i seguir cronogrames, saber fer una cosa quan toca, saber callar, etc.), però ha de primar Kairos (poder dir: avui he d'estimar, viure, cridar algú per parlar, gaudir, etc.).

Jaume Oliver va prosseguir exposant la relació entre la didàctica i l'organització escolar, i va afirmar que no hi pot haver bons didactes ni bons mestre sense una bona organització.

Per acabar, una recomanació amb la preciosa lletra de la cançó de Gòspel que ens convida a tornar a il·lusió del primer dia, quan canta "Take me back, dear Lord, to the place where I first saw you, to the place where I first believed". És a dir, tornar als inicis tant a nivell professional com de parella, família, amics, etc., en aquell lloc i moments on primer ens vàrem carregar d'energia i força per començar el camí. Jaume Oliver ens va proposar, en canvi, a no llençar res del que hem fet o viscut en la vida, sinó fer una lectura positiva de tots els nostres encerts i errors.


Posteriorment, alguns dels assistents com Pere Carrió i Miquel Sbert, entre d'altres, varen aportar interessants paraules, amb el seu saber i vivències, en relació a allò que va exposar Jaume Oliver. També l’exprsident  del Fòrum Dr Ángel Vázquez, manifestà la sempre bona disposició de Jaume en les activitatsdel Fòrum.

Per finalitzar el president del FEAEIB agraí a Jaume Oliver la col·laborcio constant que ha prestat al FORUM durant els anys de la seva existència.

En definitiva,   un sopar carregat de sentit, coherència i saviesa, i molt més enriquidor que una ponència, amb la Pedagogia com a element nuclear de progrés ben present, amb la necessitat de Kronos però més de Kairos, i amb una cita que defineix la trajectòria professional i humana del nostre amic Jaume Oliver i, inqüestionablement, model a seguir: "passió i seny". 


Acabat l'acte li fou lliurada a Jaume Oliver una placa d'agraïment i recordança que li entregà Lina moner en nom del FEAEIB.