Passa al contingut principal

QUI SOM?

Logo del Fòrum de les Illes Balears


El Fòrum Europeu d’Administradors de l’Educació d’Espanya (FEAE) és una organització sense ànim de lucre, constituïda en la dècada dels vuitanta amb l’objectiu principal de “promoure la reflexió en matèria d’Administració Educativa”.A més d’aquest objectiu genèric, n’hi ha d’altres que es recullen en els Estatuts, com facilitar l’intercanvi d’informació, experiència i recerca educativa,  establir i promoure contacte i promoure la participació activa dels membres envers temes d’actualitat educativa, promoure la formació de grups que desenvolupin activitats relacionades amb l’àmbit de l’Administració Educativa, mantenir vincles amb organismes nacionals i internacionals amb objectius similars, i participar en les actuacions dirigides a impulsar la renovació pedagògica i la millora constant de la qualitat educativa.
El Fòrum estatal és una federació de Fòrums Autonòmics implantada a Andalusia, Aragó Astúries, Balears, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya, Euskadi, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia i València.
Cal destacar que el FEAE desenvolupa l’edició de la revista bimensual Organitzación y Gestión Educativa (OGE). El FEAE és clau del debat educatiu en les comunitats autònomes en les que té presència i en la celebració anual d’unes Jornades que, cada any a una comunitat, tracten un tema específic.
El nostre Fòrum pertany, a la seva vegada, al Fòrum Europeu, que agrupa a una vintena de països: Portugal, Alemanya, Bèlgica, Bielorússia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, Noruega, Països Baixos, Polònia, , Rússia, Suècia, Ucraïna i Regne Unit.
La presència en la nostra organització d’un important nombre de veus autoritzades en matèria d’Administració Educativa (professorat de la Universitat, gestors, inspectors, directius i professorat de nivells no universitaris amb inquietuds), ve produïnt freqüents col· laboracions amb diferents Administracions Educatives en temes de Formació del Professorat, Renovació o Millora de Qualitat en Educació.
En definitiva, el Fòrum és sobretot un lloc de trobada. En aquest espai han anat convergint, en els últims anys, inquietuds, esperances i propostes de centenars de professionals i vocacionals de l’Educació.

Comentaris